Phát triển TP.Vũng Tàu thành trung tâm du lịch của cả nước

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI, Đảng bộ và nhân dân TP.Vũng Tàu đang ra sức thực hiện mục tiêu: “Đầu tư phát triển, nâng cao chất lượng đô thị loại I thành phố Vũng Tàu “xanh, sạch, đẹp, thân thiện, ấn tượng”, là trung tâm du lịch của cả nước”.

Đồng chí Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND  TP.Vũng Tàu cho biết, ngay sau Đại hội Đảng bộ TP. Vũng Tàu lần thứ VI, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ TP.Vũng Tàu là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt việc lập lại trật tự, vệ sinh tại các điểm du lịch, các bãi tắm trên địa bàn thành phố và xây dựng môi trường kinh doanh du lịch lành mạnh. Việc làm này đã mang lại những kết quả rõ nét, được dư luận xã hội đồng tình và đánh giá cao.

Trên cơ sở nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Đại hội Đảng bộ TP. Vũng Tàu lần thứ VI, căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Vũng Tàu đã ban hành Kế hoạch thực hiện với các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể trong nhiệm kỳ 2015-2020, có thời gian, lộ trình thực hiện cụ thể, phân công cá nhân chịu trách nhiệm, đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp thực hiện từng đầu việc. Trong đó, để cải thiện môi trường du lịch và thúc đẩy kinh tế du lịch phát triển, lãnh đạo thành phố kêu gọi và lựa chọn nhà đầu tư có đẳng cấp quốc tế, đủ năng lực, kinh nghiệm đầu tư dự án Khu du lịch Vũng Tàu - Paradise để tham mưu với UBND tỉnh quyết định; xây dựng và triển khai Đề án phát triển du lịch lưu trú tại gia đình (home stay) nhằm gắn kết du khách với sinh hoạt cộng đồng dân cư; kiện toàn tổ chức và đi vào hoạt động Trung tâm hỗ trợ du lịch của thành phố; xây dựng trang Web của thành phố chuyên đề về quảng bá du lịch để giới thiệu với du khách, các tổ chức trong và ngoài nước, đưa Vũng Tàu trở thành địa chỉ quen thuộc và có uy tín trong việc tổ chức các sự kiện trong nước và quốc tế; tăng cường quản lý, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích lịch sử, danh thắng trong phát triển kinh tế du lịch tại địa phương; tăng cường quản lý giá cả dịch vụ du lịch.

Song song với phát triển du lịch, thành phố tập trung đầu tư phát triển, nâng cao chất lượng đô thị loại I thành phố Vũng Tàu “xanh, sạch, đẹp, thân thiện, ấn tượng”. Theo đó, kiên quyết giải tỏa các chợ tự phát; cơ bản chấm dứt tình trạng xả rác thải nơi công cộng, trong công viên và khu vực ven biển; xử lý nghiêm tình trạng kinh doanh các dịch vụ gây mất mỹ quan đô thị tại các bãi tắm trên địa bàn thành phố; lập lại trật tự khu vực Bãi Trước... Đến năm 2020 hoàn thành việc phục hồi môi trường bãi rác Phước Cơ và xúc tiến kế hoạch di dời nghĩa trang ra khỏi thành phố, đưa những khu vực này trở thành các mảng cây xanh trong đô thị; đồng thời tiến hành đầu tư, hoặc đẩy mạnh phối hợp, hỗ trợ các đơn vị được tỉnh giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư một số dự án quan trọng về cải tạo môi trường và chỉnh trang đô thị như: công trình cải tạo kênh Bến Đình, cải tạo hệ thống cây xanh và thảm xanh dọc trục đường  3-2, núi Lớn, núi Nhỏ; xúc tiến nghiên cứu lập dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị tại các khu dân cư ven biển...

Để thực hiện tốt những nhiệm vụ đã đề ra, Thành ủy Vũng Tàu đã chỉ đạo các Ban Đảng của Thành ủy, UBMTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, các cấp ủy Đảng trực thuộc xây dựng kế hoạch thực hiện ở cấp mình và lãnh đạo, triển khai tổ chức thực hiện, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Thành ủy. UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chương trình theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện. Các Ban Đảng của Thành ủy giúp Ban Thường vụ Thành ủy theo dõi, kiểm tra các cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong việc xây dựng chương trình hành động thực hiện kế hoạch của Ban chấp hành Đảng bộ TP.Vũng Tàu về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI.

nguồn: baobariavungtau.com.vn

Thẻ mây