Hội trường

Khách sạn Công Đoàn Vũng Tàu gồm 03 Hội trường.

  • Hội trường lớn với sức chứa khoảng 200 - 250 khách.
  • Hội trường nhỏ 1 có sức chứa từ 70 -100 khách.
  • Hội trường nhỏ 2 có sức chứa 50 - 70 khách.

Các hội trường đều được trang bị đầy đủ các thiết bị âm thanh, ánh sáng, ... thích hợp cho việc tổ chức các Hội nghị, Hội thảo, Tiệc cưới hỏi, Sinh nhật ...

Dưới đây là một số hình ảnh các hội trường của Khách sạn Công Đoàn Vũng Tàu